Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 2 februari 2017

AVS: Plenaire sessie over organiseren van 21e eeuws leren op AVS-congres 2017

Plenaire sessie over organiseren van 21e eeuws leren op AVS-congres 2017
De wereld kantelt, er is sprake van een tweede renaissance door de digitale revolutie waarin robots en slimme machines ons helpen en soms zelfs vervangen. Het onderwijs lijkt vooralsnog slechts...
Lees verder

Actie 'Wij trekken aan de bel' op 22 maart
Op woensdag 22 maart vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' van het Liliane Fonds plaats. Op die dag maken basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein om...
Lees verder

Deel scholen vindt integratie mislukt
Po- en vo-scholen denken verschillend over de vraag of de integratie op hun school gelukt is. In het primair onderwijs vindt 27 procent van de schoolleiders en leraren dat de integratie een beetje of...
Lees verder