Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 31 januari 2017

Science Guide: Zorgen om instroom hbo, ondanks 5,1% groei

Zorgen om instroom hbo, ondanks 5,1% groei
De instroom in het hbo is in het studiejaar 2016/'17 gegroeid met 5,1%. Daarmee is het instroomniveau, in tegenstelling tot het WO, nog steeds lager dan voor invoering van het studievoorschot.
Lees verder

Samen werken aan meer mannen voor de klas
In oktober vorig jaar lanceerde de ChristenUnie een reeks plannen om meer mannen voor de klas te krijgen. In een brief aan de Kamer laat het ministerie van OCW weten wat de huidige stand van zaken is. "Het probleem blijft onverminderd groot en daar kunnen wij niet in berusten."
Lees verder

Bussemaker gehuldigd voor inzet open onderwijs
Het Open Education Consortium, een alliantie van onderwijsinstellingen die zich inzetten voor open onderwijs, heeft minister Bussemaker de Open Education Leadership Award of Excellence toegekend. "Haar steun voor openheid dient als een voorbeeld voor overheden wereldwijd," schrijft de jury.
Lees verder