Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

zondag 29 januari 2017

LKCA: Winnaars Kracht uit kunst bekend

Winnaars Kracht uit kunst bekend
DeDansDivisie en PRA Muziektheater zijn de winnaars van Kracht uit kunst, de prijs van Movisie voor culturele projecten voor ouderen.
Lees verder

Geen subsidie meer voor Cultuurclick Groningen
Cultuurclick Groningen stopt per 1 januari 2017. De organisatie krijgt geen subsidie meer nu de provincie de ondersteuning voor cultuuronderwijs belegt bij Kunst en Cultuur Drenthe, waaronder Cultuureducatie met kwaliteit.
Lees verder

Mister Motley biedt platform aan amateurkunstenaar
Het afgelopen jaar heeft tijdschrift Mister Motley in samenwerking met het VSB-fonds een landelijk onderzoek verricht naar de positie en behoeften van amateur- en deeltijdkunstenaars en nu start het de nieuwe rubriek 'amor.teur'.
Lees verder

'Dit jaar al zo'n vrolijke foto gezien?'
Jan Jaap Knol (FCP) vertelt op Cultureel Kapitaal over het belang van cultuureducatie in het vmbo.
Lees verder

Grote verschillen in mediagebruik Nederlanders
Nederlanders besteden dagelijks 8 uur en 33 minuten aan media. Dit gemiddelde veranderde niet tussen 2013 en 2015. Wel de manier waarop Nederlanders kijken, luisteren, lezen en communiceren.
Lees verder

Handreiking SLO voor schoolexamen CKV online
Om docenten CKV houvast te geven bij het nieuwe examenprogramma CKV havo/vwo maakte SLO een digitale handreiking. Met voorbeelduitwerkingen van de 'dimensies' en suggesties voor onderzoek, opdrachten, beoordelen en het formuleren van een PTA.
Lees verder