Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 31 januari 2017

LECSO: Stroomschema zorg op school

Stroomschema zorg op school
De ministeries van OCW en VWS hebben een stroomschema ontwikkeld met een route voor (v)so-scholen om (medische) zorg in onderwijstijd te organiseren. Dit schema is een aanvulling op de Handreiking Onderwijs en zorg, die hier ook is bijgevoegd. In dit document is aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.
Lees verder

Model Verordening onderwijshuisvesting aangepast
De Vereniging Nederlandse Gemeenten kreeg veel vragen over onderdelen van de Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Hieruit bleken onduidelijkheden over de interpretatie van sommige bepalingen.Naar aanleiding hiervan vroeg de VNG een afvaardiging van de landelijke klankbordgroep voor onderwijshuisvesting om advies. Noodzakelijke wijzigingenOp basis van het advies van de klankbordgroep heeeft de VNG de modelverordening aangepast.
Lees verder