Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 31 januari 2017

LECSO: Groningen tekent voor Boris-aanpak

Groningen tekent voor Boris-aanpak
De Groningse wethouder Roeland van der Schaaf en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hebben op 26 janauri 2017 de samenwerkingsovereenkomst Boris ondertekend. Jongeren met een beperking kunnen vaak geen mbo-diploma halen, maar met de Boris-aanpak wel werkend leren en praktijkervaring opdoen. Zij ontvangen een praktijkverklaring als bewijs van hun ervaring en vaardigheden. Deze praktijkverklaring maakt jongeren aantrekkel
Lees verder

LECSO-wijzer aangepast
De LECSOWIJZER (voorheen strategische agenda (v)so) biedt op een overzichtelijke manier de informatie over de  wetgeving Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (v)so en vele andere voor het (v)so-veld relevante ontwikkelingen. Daarnaast geeft de agenda alle nuttige achtergrondinformatie in de vorm van handreikingen uit het instrumentarium passend onderwijs en verdieping door links naar (concept)wetteksten en nuttige websites of artikelen. Overz
Lees verder