Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 27 januari 2017

LECSO: Doorontwikkelen passend onderwijs: intensieve samenwerking regulier en speciaal voortgezet onderwijs

Doorontwikkelen passend onderwijs: intensieve samenwerking regulier en speciaal voortgezet onderwijs
Op maandag 13 februari 2017 vindt in NDC Den Hommel te Utrecht de bijeenkomst plaats over de intensieve samenwerking regulier en voortgezet speciaal onderwijs. Deze bijeenkomst is bestemd voor leidinggevenden en bestuurders van scholen voor vo, vso cluster 3 en 4, met name scholen actief op het gebied van samenwerking en (voornemens tot) integratie, samenwerkingsverbanden VO en andere belangstellenden.
Lees verder

De vso-docent verdient meer (te verdienen)
Wekelijks schrijft Paul Rosenmöller als voorzitter van de VO-raad een weeklog. Dit keer breekt hij en lans voor de waardering en bezoldiging van docenten in het vso. "Wat voor het praktijkonderwijs geldt, geldt ook voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Er zijn maar weinig mensen die het bestaan kennen, laat staan dat er affiniteit met en waardering voor is. Is dat begrijpelijk? Ja, vooral omdat er maar relatief weinig kinderen naar deze
Lees verder