Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 31 januari 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over de problemen van agrarische ondernemers in de Oudebildtdijk

Beantwoording Kamervragen over de problemen van agrarische ondernemers in de Oudebildtdijk
Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van de leden Rutte, Lodders en Aukje de Vries over de problemen van agrarische ondernemers in de Oudebildtdijk.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op 'Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters)'.
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de initiatiefnota van het Kamerlid Bruins 'Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters)'.
Lees verder

Kamerbrief met aanvulling op planning
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer een aanvulling op de planning van de brieven die op 13 januari 2017 zijn gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over inschrijvingen hoger onderwijs 2016
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over het aantal studenten dat zich in 2016 heeft ingeschreven voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over mogelijke sluiting Technieklokaal Winterswijk
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Straus en Veldman (beiden VVD) over het bericht dat het Technieklokaal Winterswijk bang is voor sluiting door te weinig geld.
Lees verder

Aanbieding rapport 'Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers'
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers'.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over (pleeg)kinderen en het inkomen van ouders bij aanvullende beurs
Minister Bussemaker (OCW) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen van de Kamerleden Bergkamp en Van Meenen (beiden D66), over de mogelijkheid voor (pleeg)kinderen om het inkomen van ouders bij een aanvullende beurs buiten beschouwing te laten, niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoord worden.
Lees verder

Nota naar aanleiding van het nader verslag over internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het voorstel van wet rond de wijziging van een aantal wetten in het kader van bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Lees verder

Kamerbrief over wetswijziging over bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het voorstel van wet rond de wijziging van een aantal wetten in het kader van bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Lees verder

Kamerbrief over landelijke klachtencommissie mbo
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de tweede Kamer haar reactie op de Motie Van Meenen en Mohandis inzake de landelijke klachtencommissie mbo.
Lees verder