Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 27 januari 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over de afleiding van mobiele telefoons in de klas

Beantwoording Kamervragen over de afleiding van mobiele telefoons in de klas
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het lid Ypma (PvdA) over de afleiding van mobiele telefoons in de klas.
Lees verder

Kamerbrief over Brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over Brede brugklassen in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over kansenongelijkheid op middelbare scholen
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Grashoff (GroenLinks) over de toename van kansenongelijkheid op middelbare scholen.
Lees verder

Kamerbrief over tussenevaluatie Wet Eindtoetsing PO
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de ervaringen die zijn opgedaan met de verschillende aspecten van de Wet Eindtoetsing PO. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Beantwoording nadere vragen over de financiƫle positie van geneeskundestudenten als coassistent
Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de nadere vragen van de fracties van het CDA, de PvdA en GroenLinks over de financiƫle positie van geneeskundestudenten als coassistent.
Lees verder

Kamerbrief bij documenten voor Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de AWB
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer documenten rondom de Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht.
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag inzake onderwijswetten bij AWB te laten aansluiten
Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht.
Lees verder

Nota van wijziging inzake onderwijswetten bij AWB te laten aansluiten
Nota van wijziging inzake Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht.
Lees verder

Nota van wijziging inzake Aanpassingswet studiefinanciering BES
Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES).
Lees verder

Memorie van toelichting bij Aanpassingswet studiefinanciering BES
Memorie van toelichting betreffende de Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES).
Lees verder