Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 26 januari 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over de financiering van de ambtsopleidingen per 1 januari 2017

Beantwoording Kamervragen over de financiering van de ambtsopleidingen per 1 januari 2017
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beertema (PVV) over de financiering van de ambtsopleidingen per 1 januari 2017.
Lees verder

Memorie van antwoord over handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief
Memorie van antwoord bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming van de ouders.
Lees verder

Kamerbrief met memorie van antwoord over handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord van de wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming van de ouders.
Lees verder

Kamerbrief over Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017-2020
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017-2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs
Reactie op het schriftelijk overleg van de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over het onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het schriftelijk overleg over het onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief Monitor Bibliotheekwet 2015
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de situatie in de bibliotheeksector 1 jaar na inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatie materiƫle instandhouding PO
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie materiƫle instandhouding primair onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang Doorbraakproject Onderwijs en ICT
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Doel van dit project is dat scholen beter gebruik kunnen maken van de voordelen die ICT en digitale leermiddelen bieden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Kiezen voor Technologie'
Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op de vragen van het lid Amhaouch (CDA) over het bericht 'Kiezen voor Technologie'.
Lees verder