Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 27 januari 2017

FvOv: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en het studievoorschot

Strategische Agenda Hoger Onderwijs en het studievoorschot
Met de invoering van het studievoorschot is de belofte gedaan dat de vrijgekomen middelen worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Wij vinden het van essentieel belang dat deze 'extra' middelen daadwerkelijk worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. … Lees meer
Lees verder

Tips uit het veld voor de medezeggenschap
Op het jaarlijkse WMS Congres in november 2016 is de deelnemers gevraagd tips te geven voor (G)MR-leden. Dat leverde een aantal bijzonder goede en praktische suggesties voor zowel leden van de medezeggenschapsraad als directeuren en bestuurders. Variërend van het werken aan de relatie en de houding die je het beste ten opzichte van elkaar kunt aannemen tot en met organisatorische aanbevelingen en het contact met de achterban. … Lees meer
Lees verder