Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 27 januari 2017

CHE: Lectoraat Jeugd en Gezin ontvangt subsidie voor nieuw onderzoek gezinshuizen

Lectoraat Jeugd en Gezin ontvangt subsidie voor nieuw onderzoek gezinshuizen
Het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft een subsidie gekregen van Regieorgaan SIA voor een nieuwe onderzoek in gezinshuizen. Onder de titel Jouw gezin, mijn zorg? wordt de relatie en samenwerking tussen gezinshuisouders en de ouders van uithuisgeplaatste jongeren die in het gezinshuis wonen onder de loep genomen. Het doel van het onderzoek is om deze samenwerking te verbeteren zodat meer jongeren langdurig in een gezinshuis kunnen wonen. De CHE voert het onderzoek uit samen met aanbieders van gezinshuizen (Gezinshuis.com, Intermetzo, Leger des Heils) en een aantal kennispartners (Nederlands Jeugd Instituut, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Gezinspiratieplein). Het onderzoek loopt van 2017 tot 2019.
Lees verder

CHE NHL HZ en NCOI starten consortium vraagfinanciering in de zorg
De Christelijke Hogeschool Ede (CHE), NHL Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en NCOI Opleidingen werken samen in een consortium rond het experiment vraagfinanciering in
de zorg. Zij spelen hiermee in op de toenemende vraag om hoger opgeleiden in de zorg. Professionals in deze sector hebben behoefte aan onderwijs op maat: toegespitst op wat zij al kennen en kunnen. Op vrijdag 27 januari 2017 tekenden de partners de samenwerkingsovereenkomst op de CHE.
Lees verder