Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 27 januari 2017

AVS: VO-raad wil herijking schooladvies in tweede jaar vo

VO-raad wil herijking schooladvies in tweede jaar vo
De VO-raad vindt het eindadvies in het primair onderwijs momenteel te doorslaggevend. Zij vindt dat het schooladvies in groep 8 een advies voor de start in de onderbouw is en niet een advies over het...
Lees verder

Tips uit het veld voor de medezeggenschap
Op het jaarlijkse WMS Congres in november 2016 is de deelnemers gevraagd tips te geven voor (G)MR-leden. Dat leverde een aantal bijzonder goede en praktische suggesties voor zowel leden van de...
Lees verder

Financiƫle ondersteuning onvoldoende voor ambities Techniekpact
PO-schoolbesturen van het programma Kiezen voor Technologie vinden dat de financiƫle ondersteuning van OCW 'volstrekt onvoldoende' is om de beoogde ambities van het Techniekpact te realiseren. Dekker...
Lees verder