Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 13 december 2017

Verus: Welke onderwijsmoties overleefden de stemming?

Welke onderwijsmoties overleefden de stemming?
Van de 42 moties die tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting werden ingediend, zijn er uiteindelijk 13 aangenomen. 1 motie werd ingetrokken, 5 werden er aangehouden en de rest kwam...
Lees verder

Aanbevolen