Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 14 november 2017

Universiteit van Amsterdam: AMC-promovendus wint Klokhuis Wetenschapsprijs

AMC-promovendus wint Klokhuis Wetenschapsprijs
AMC-promovendus Floor Postema heeft de Klokhuis Wetenschapsprijs 2017 gewonnen. Postema onderzoekt of met behulp van een 3D-camera kan worden achterhaald of kinderen aanleg hebben om kanker te krijgen.
Lees verder

Zwarte gaten - gevangen in ruimte en tijd
Het heelal spreekt tot de verbeelding en zwarte gaten zijn een blijvende bron van fascinatie. Marcel Vonk, theoretisch natuurkundige aan het Institute of Physics, schreef een rijk geïllustreerd populairwetenschappelijk boek waarin hij dit natuurkundige fenomeen ontrafelt. Hij beschrijft hoe zwarte gaten niet alleen tot intrigerende wetenschappelijke raadsels leiden, maar ook juist de mysteries van het heelal helpen oplossen. Hij gaat daarbij complexe concepten niet uit de weg, maar legt deze op eenvoudige wijze uit.
Lees verder

Verruiming 'ius promovendi' van kracht
Universitair hoofddocenten kunnen aan de UvA sinds kort ook promotor zijn. Dit is mogelijk geworden doordat het 'ius promovendi' (promotierecht) wettelijk is verruimd en niet langer uitsluitend is voorbehouden aan hoogleraren.
Lees verder

Aanbevolen