Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 15 november 2017

AOb: Inspectie wijst scholen op overbodig papierwerk

Inspectie wijst scholen op overbodig papierwerk
Lees verder

AOb: Extra geld van OCW nodig voor afschaffen LA-schaal
Lees verder

Aanbevolen