Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 12 oktober 2017

Mbo today: Steeds meer studenten naar buitenland

Steeds meer studenten naar buitenland
Nederlandse mbo-studenten gaan steeds vaker naar het buitenland. Van de lichting die in 2015 afstudeerde had 7% een buitenlandervaring op zak. Daarmee zit Nederland boven het Europese streefcijfer van 6%. Dat blijkt uit een analyse van Nuffic. Een tijdje over de grens studeren of stage lopen wordt steeds populairder. 5,7% van de lichting die in […]
Lees verder

Nieuw kabinet: veel experimenten voor het mbo
Het nieuwe kabinet heeft flink wat plannen voor modernisering in het mbo. Zo komen er experimenten voor vraagfinanciering, een verlengde kwalificatieplicht en een vakdiploma. En er komen nieuwe kwaliteitsafspraken. Dat blijkt uit het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' dat de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vandaag presenteerden. Over het mbo zijn de volgende tien […]
Lees verder

Onderwijsraad pleit voor eenvoudig lerarenregister
Het lerarenregister zoals dat momenteel vorm krijgt, sluit niet aan bij het oorspronkelijke doel. Niet bekwaamheidsonderhoud, maar administratieve handelingen staan centraal. Aldus een kritisch advies van de Onderwijsraad. In het advies reageert de Onderwijsraad op het recente Besluit Lerarenregister, waarin is uitgewerkt op welke manier leraren moeten aantonen dat zij voldoen aan de criteria om […]
Lees verder

Petitie: laat rekentoets mbo wel meetellen
Rekendocenten in het mbo willen dat de rekentoets zo snel mogelijk gaat meetellen voor het diploma. Meer dan duizend docenten ondertekenden een petitie. De rekendocenten boden de petitie, voorzien van meer dan 1.000 handtekeningen, op dinsdag aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs aan. De belangrijkste wens: laat de rekentoets zo snel mogelijk meetellen voor het […]
Lees verder

Aanbevolen