Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 21 september 2017

Nieuwsbrief BoekStart 4 | 2017

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

> BoekStart
> Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar


Nieuwsbrief BoekStart

Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-6 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! BoekenPret (sinds 2015 onderdeel van BoekStart) biedt verdieping en intensivering aan kinderen met een VVE-indicatie, ouders - gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen - en professionals.


BoekStart

​​​​

Bibliotheekonderzoeksplatform:
BoekStart dé motor achter vve-beleid van bibliotheken

Bibliotheken timmeren flink aan de weg als het gaat om de dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie (vve). Bijna alle bibliotheken doen mee aan BoekStart voor baby’s en ruim driekwart aan BoekStart in de kinderopvang, in samenwerking met partners als gemeente, JGZ en kinderopvang. Lees meer

Geïntegreerde aanpak BoekStart en de Bibliotheek op school
De vraag naar een geïntegreerde aanpak van BoekStart en de Bibliotheek op school in het primair onderwijs groeit naarmate er meer brede scholen en integrale kindcentra ontstaan. Daarmee groeit ook de behoefte van bibliotheken aan een leidraad om deze ‘Geïntegreerde lijn 0-12’ in de praktijk goed vorm te geven. Daarom hebben de kernteams van BoekStart en de Bibliotheek op school zich gebogen over richtlijnen voor een optimale invulling van de zeven bouwstenen die de basis vormen van beide programma’s. Lees meer 

 

Grote e-learningmodule Taalstimulering door voorlezen
Om de deskundigheid van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen te vergroten, is in het kader van BoekStart de e-learningmodule Taalstimulering door voorlezen ontwikkeld. Deze module bestaat uit vijf onderdelen, met een reader en is afgestemd op de instrumenten die gebruikt worden binnen de jeugdgezondheidszorg, zoals het van Wiechenschema. De e-learningmodule wordt met een toets afgesloten, is geaccrediteerd en binnenkort te vinden in de JGZ academie en bij BoekStart.

Praktijkvoorbeeld Bibliotheek Deventer
Bibliotheek Deventer werkt al vijf jaar aan het opbouwen van een sterk netwerk rondom BoekStart in de kinderopvang. Hetty Odenthal, consulent educatie en jeugdbibliotheekwerk bij de Bibliotheek Deventer, is vanaf de start betrokken als coördinator bij BoekStart in de kinderopvang. Hetty geeft aan dat BoekStart sinds de start in het najaar van 2012 is geïmplementeerd op 19 kinderopvanglocaties in de gemeente Deventer. Lees meer

Monitordag BoekStart in de kinderopvang 2017
Tijdens de terugkomdag op 14 september bleek dat het aantal deelnemers dit jaar met 25% is gegroeid en dat maakt de landelijke uitkomsten steeds representatiever. Kees Broekhof (Sardes) benoemde een aantal aandachtspunten, zoals aandacht voor het voorleesbeleid, het voorleesplan en de leesomgeving. De Leescirkel van Chambers is een mooi instrument om verbeterpunten te kiezen. Nieuw dit jaar waren de vragen over laaggeletterde ouders en daaruit blijkt dat lang niet iedereen in staat is laaggeletterde ouders te herkennen en dat er vaak geen beleid voor is. Ook dit is een aandachtspunt. De presentatie van Kees Broekhof en het Rapport landelijke analyse BoekStart 2017, zijn beschikbaar via Biebtobieb en binnenkort ook op BoekStartpro.nl.

 


Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar

​​

Rapport Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur
Het rapport Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur geeft zicht op de mogelijkheden van preventie van laaggeletterdheid door middel van interventies, gericht op het stimuleren van family literacy in het algemeen en (voor)leesstimulering thuis in het bijzonder. Het rapport omvat vier delen die ook afzonderlijk te lezen zijn en is een vervolg op de beleidsnotitie Ouders betrekken bij lezen. De vier delen zijn te downloaden via www.lezen.nl.

DRONGOfestival
In het kader van Kunst van Lezen is Stichting Lezen dit jaar weer programmapartner van het DRONGO talenfestival op 29 en 30 september. Ook dit jaar is er op dit tweedaags festival een programma samengesteld vol met leuke sessies, interessante lezingen, uitdagende labs en actuele debatten. Stichting Lezen verzorgt twee sessies: een sessie over diversiteit in jeugdliteratuur door Sara van den Bossche en een sessie over de laaggeletterde ouder. Natascha Notten vertelt hierin waarom laaggeletterdheid een acuut probleem is voor volwassenen, maar ook voor hun kinderen. Meer informatie op www.drongotalenfestival.nl.

Feitenrelaas 2017 Kunst van Lezen
Deze zomer vindt de evaluatie plaats van Kunst van Lezen (Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek) van het preventieve onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries OCW, VWS en SZW. Basis voor de evaluatie is het in juni verschenen Feitenrelaas 2017 dat laat zien in hoeverre (tussentijdse) kwantitatieve doelstellingen zijn bereikt. Lees meer

Baby leert in eerste halfjaar klanken moedertaal
Uit Nederlands-Koreaans onderzoek blijkt dat baby´s nog vóór ze een half jaar oud zijn klanken van elkaar leren te onderscheiden. Mirjam Broersma (Radboud Universiteit Nijmegen) onderwierp, samen met Koreaanse collega’s, 58 volwassen Nederlanders aan een aantal tests. De helft van hen was als baby geadopteerd, de andere helft niet. Van de adoptiekinderen was nog eens de helft naar Nederland gekomen voor ze vijf maanden oud waren. De anderen waren gemiddeld 17 maanden en kenden dus hun eerste Koreaanse woordjes al. Al herinnerden ze zich daar niets meer van. Lees meer

 

Herfst in De Voorleeshoek
De Voorleeshoek plaatst tot en met 1 oktober iedere week vier nieuwe voorleesvideo’s met als thema 'herfst'. De Voorleeshoek is een online platform voor kinderen van 0-10 jaar. Iedere week komen er vier voorleesfilmpjes online. De voorleesfilmpjes zijn een combinatie van het verhaal met de prenten en muziek. De Voorleeshoek werkt samen met uitgeverijen uit Nederland en België.

 

KIDDO-Leespluim voor Wat beweegt daar, Nijntje?
De KIDDO-Lees van september 2017 is voor Wat beweegt daar, Nijntje? van Dick Bruna. In het juryrapport staat het volgende: ‘Kleine vingertjes kunnen de uitgespaarde beweging op de pagina’s meevoelen. In de primaire achtergrondkleuren is een vilten uitsparing aangebracht die vingers laat meerollen, fladderen en spetteren en omhoog en omlaag gaan.’ Lees meer

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school
Voor lezers van de BoekStart-nieuwsbrief is de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school ook interessant. Het nieuwste nummer bevat informatie over opleidingen, training Monitor VO op 12 oktober, update instructie leesconsulenten bij NL Leest Junior en nog veel meer.
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school bo/vo. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, basisonderwijs en overheid.

Redactie en productie: Stichting Samenwerkende POI's Nederland. Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Mail voor vragen, tips of suggesties naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.
Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

www.kunstvanlezen.nl | www.boekstart.nl | www.boekstartpro.nl | www.kb.nl/ob | www.debibliotheekopschool.nl | www.lezen.nl | www.leesplein.nl | www.debibliotheken.nl

         

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar onderwijsinnederland@gmail.com.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven 

© 2016 BoekStart - boekstartpro.nl

Aanbevolen