Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 19 september 2017

LinQ-nieuwsbrief september 2017/ Meld je aan voor de LinQ-dag op 17 november!

Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs Online versie
nieuwsbrief
  Nuffic  
Inhoud
1 Aanmelding LinQ-dag gestart!
2 Expertisegroep: Kennis van land & cultuur en actualiteit
3 Nieuwe collega? LinQ-nascholing doet goed!
4 Maak met je taalproject kans op € 5.000!
5 Landelijke tto-dag 10 november 2017
6 Internationaal contact nodig?
7 Literatur im Deutschunterricht der Unterstufe
8 Werk mee aan het hernieuwde curriculum
9 Agenda
 
1
Aanmelding LinQ-dag gestart!
Op 17 november vindt de landelijke LinQ-dag plaats. We nodigen je graag uit om binnen de thema’s interculturele competenties, doeltaal=voertaal en kennis van land en cultuur na te scholen, samen te werken en good practice voorbeelden uit te wisselen. 

In de middag werken we in kleinschalige LinQ-labs aan concrete opdrachten die jullie expertise en opgedane kennis samenbrengen. Aan het eind van de dag delen we lesideeën en aanbevelingen met elkaar.

Lees het programma
  
Meld je aan!
2
Expertisegroep: Kennis van land & cultuur en actualiteit
Aandacht voor kennis van land en cultuur en actualiteit is een LinQ-basisprincipe. Maar terwijl bijna elke docent kennis van land en cultuur als wezenlijk onderdeel van het talenonderwijs ziet, wordt de betreffende lesinhoud nog vaak bepaald door toeval of hobbyisme.

In het schooljaar 2017-2018 gaa
n LinQ-docenten binnen een expertisegroep aan de slag met het thema. Het beoogde resultaat is een handreiking, die docenten helpt kennis van land, cultuur en actualiteit gestructureerd aan te bieden. Meer weten over de expertisegroep? Neem contact op met het LinQ-team
3
Nieuwe collega? LinQ-nascholing doet goed!
Ook dit schooljaar organiseren we weer interessante nascholings- en netwerkbijeenkomsten voor nieuwe LinQ-scholen. Graag nodigen we ook alle nieuwe docenten op “oude” LinQ-scholen uit om deel te nemen en het begintraject te doorlopen. Op die manier lukt het beter om de implementatie van de basisprincipes te waarborgen. Dus, meld je collega aan! Voor de nascholing in het buitenland geldt: nieuwe scholen hebben voorrang, open plekken kunnen worden opgevuld met geïnteresseerde LinQ-docenten die niet eerder hebben deelgenomen.
4
Maak met je taalproject kans op € 5.000!
Heb je onlangs een innovatief talenproject afgerond dat de nadruk legt op het informeel leren van talen? Meld je ‘BRU-taal!’ -project dan aan voor het Europees Talenlabel en maak kans op € 5.000! 
We zijn dit jaar op zoek naar projecten die buiten de lijntjes kleuren. Projecten die een draai geven aan traditionele leerinhouden en didactieken. Projecten die op een verfrissende, nieuwe, brutale manier omgaan met taalleren.

Meld je project aan vóór 1 oktober 2017.  
Lees meer op www.europeestalenlabel.nl 
5
Landelijke tto-dag 10 november 2017
Ook dit jaar organiseert Nuffic de landelijke tto-dag. Ben je docent Frans of Duits in het tweetalig onderwijs? In elke ronde kun je een workshop bijwonen die speciaal gericht is op Frans/Duits in het tweetalig onderwijs. De onderwerpen die worden behandeld zijn: werken met een eentalige methode, internationalisering en vakoverstijgend werken. 

Meld je aan!

Meer informatie
6
Internationaal contact nodig?
De makkelijkste manier om in contact te komen met internationale collega's is door deelname aan een contactseminar. De volgende mogelijkheid hiervoor is van 16 tot 18 november. e-Twinning organiseert dan voor taaldocenten uit het voortgezet onderwijs een internationaal contactseminar in Trier.

Lees meer
7
Literatur im Deutschunterricht der Unterstufe
Op vrijdag 13 oktober organiseert de hogeschool Windesheim een nascholingsdag met als onderwerp: Kulturbezogenes Lernen mit Literatur im DaF-Unterricht.
Doelgroep: docenten die in de onderbouw lesgeven. Keynote-spreker is Michael Dobstadt van de universiteit Leipzig. Hij vertelt over de meerwaarde van literatuur in het DaF-Unterricht. Aanmelden is tot 1 oktober 2017 mogelijk.

Heb je vragen? Neem contact op met Elisabeth Lehrner.

Lees meer
8
Werk mee aan het hernieuwde curriculum
Het visietraject Onderwijs2032 is ten einde en de curriculumherziening van het primair- en voortgezet onderwijs vervolgt onder de naam Curriculum.nu.
Wil je als leraar of schoolleider meewerken aan de ontwikkeling van het hernieuwde curriculum of als school hieraan bijdragen?
Meld je aan voor de ontwikkelteams Engels of Burgerschap. De teams starten begin 2018. Deelnemers ontvangen een vergoeding waarmee vervanging kan worden geregeld. 
  
9
 Agenda
Woensdag 27 september – Buurtaal voor allemaal!
Landelijke conferentie buurtaalonderwijs
 
Alle aspecten van buurtaalonderwijs – Duits en Frans – komen aan de orde. 
Meer informatie een aanmelden 
 

Donderdag 28 september – LinQ-startbijeenkomst
Doelgroep: Nieuwe LinQ-scholen, schooljaar 2017-18
Locatie: Vergadercentrum Domstad - Utrecht

 
Zondag 1 oktober – Deadline Europees Talenlabel
Meer informatie


Woensdag 4 oktober – Landelijke conferentie eTwinning
Locatie: Berg en Dal (bij Nijmegen)
Meer informatie en aanmelden


Vrijdag 3 november - Studiedag Levende Talen
Meer informatie


Vrijdag 10 november - Landelijke tto-dag
Meer informatie en aanmelden

 
Vrijdag 17 november – Landelijke LinQ-dag
Locatie: De Witte Vosch Utrecht
Doelgroep: Docenten Duits en Frans van alle LinQ-scholen
Meer informatie en aanmelden

Van 3 tot 12 december - Internationalisering en IJSO 2017
14de International Junior Science Olympiad

Meer informatie en aanmelden

   
Nuffic is de Nederlandse organisatie voor
internationalisering van het onderwijs.
Nuffic
Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
T 070 4 260 260
linQ@nuffic.nl
 
nieuwsbrief linq
jaargang 13 nr. 4, 19 september 2017
 
Nuffic

Aanbevolen