Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 10 juli 2017

NRO: 2,5 miljoen uit NWA-Startimpuls voor themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’

2,5 miljoen uit NWA-Startimpuls voor themaprogramma 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd'
Lees verder

Onderzoek naar vijf innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie van start
Lees verder

Aanbevolen