Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 21 juni 2017

NRO: Evaluatie Passend Onderwijs – onderzoeksresultaten juni 2017

Evaluatie Passend Onderwijs – onderzoeksresultaten juni 2017
Lees verder

Tussenevaluatie 2017 Evaluatieprogramma Passend Onderwijs: continuering en bijstelling
Lees verder

Aanbevolen