Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 9 mei 2017

NRO: Nieuwe gecombineerde leerweg in het mbo voorziet in behoefte

Nieuwe gecombineerde leerweg in het mbo voorziet in behoefte
Lees verder

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs officieel van start in po en vo
Lees verder

Aanbevolen