Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 5 april 2017

Science Guide: Transgender prijs voor Hanzehogeschool

Transgender prijs voor Hanzehogeschool
Maandag werd voor de eerste maal de Transzoen, een prijs voor werkgevers die het voortouw nemen in transgendervriendelijk werkgeverschap uitgereikt aan Michèle Garnier van de Hanzehogeschool.
Lees verder

Nuffic eert internationale pabo
Vorig jaar werd de internationale pabo van Stenden Hogeschool door de NVAO erkend als zelfstandige opleiding. Nu bijna een jaar later wint de International Teacher Education for primary schools (ITEps) de Orange Carpet Award bij het jaarcongres van Nuffic.
Lees verder

Breng salaris po en vo in evenwicht
"Wat rechtvaardigt tegenwoordig nog het verschil in salaris tussen primair en voortgezet onderwijs?" Hoogleraar Frank Cörvers (Tilburg University) constateert een scheefgroei tussen wat docenten in het basisonderwijs verdienen in vergelijking met hun collega's in het voortgezet onderwijs, en vraagt zich af of die nog te handhaven is.
Lees verder

Aanbevolen